Är det möjligt att föda utan smärta?

Är det möjligt att föda utan smärta?

Att föda barn är bland det naturligaste som finns. Idag är det dock vanligt att förlossningen inte är sådär naturlig som den var förr.  Naturlig i benämningen att den är utan bedövning. Vi har idag möjlighet att få epidural, lustgas och annan smärtlindring för att klara av förlossningen. Men hur klarade kvinnor att föda barn förr och hur gör de kvinnor som föder barn på ställen i världen där inte sjukvården är lika bra som här i västvärlden? 

Somliga hävdar att det finns en fördold kvinnokunskap som gör att förlossningen kan ske utan denna starka smärta. En av dessa är Liv Eriksson som skrivit boken Öppna dörrar. Hon blev nyfiken på denna "kvinnokraft” som gör att en kvinna ska kunna föda utan smärta och vad den så kallade kraften innebar. Hon menar att förlossningen är mer än något medicinskt, att den är en andlig process. Liv har länge förespråkat den naturliga förlossningen. Hon har nu gett ut boken ”Öppna dörrar” (Siljans Måsar) som är en självbiografisk roman. 
 
När Liv var gravid med sitt första barn läste hon en bok av en rysk förlossningsläkare som beskrev att det fanns kvinnor som inte hade ont när de födde barn. Hon hade länge varit rädd för förlossningen och var nära att inte skaffa några barn alls på grund av den rädslan. Trots det blev hon gravid och förlossningen närmade sig. Hon läste på i ämnet naturlig förlossning och bestämde sig för att föda hemma. Anledningen var att hon ville ha kontroll över födseln och hade hon fött på sjukhuset hade kontrollen gått över till barnmorskorna. I Sverige var det svårt att hitta en barnmorska som var villig att hjälpa till vid en förlossning hemma. Därför valde Liv att föda i Tunisien där hennes man befann sig. På den tiden var vanligare att föda hemma än på sjukhuset där. Efter att ha fött första barnet fick hon bevis på sin hypotes: det gick att föda barn utan smärta. Såhär säger hon om hur intresset väcktes på riktigt för denna ”dolda kvinnokraft” efter den första förlossningen:
 
– Efter det väcktes mitt intresse och förståelse för att det sitter i inställningen, hur man möter det, att man kan styra och istället kasta bort det sociala arvet att det måste göra ont. Idag är jag väldigt tacksam för att jag valde att föda hemma, annars hade jag inte fått den insikt jag har idag.
 
När Liv hade fött sitt tredje barn, också hemma men den gången i Sverige, tog hon kontakt med Signe Jansson som hon visste delade hennes uppfattning om hur förlossningen borde gå till. 
 
– Vi delade åsikten att en förlossning måste få ta den tid som mamma och barn behöver, då förutsatt att allt är normalt och att inte förlossningsförloppet störts. Vi hade också idéer om att åka och besöka dessa kulturer för att just dokumentera smärtfritt födande. Tyvärr fick vi inget ekonomiskt stöd till detta, säger Liv. 
 
Det blev ingen resa för Liv och Signe och Signe gick bort ett antal år senare. Men i den här boken som Liv skrivit kommer ändå kvinnokraften och kunskapen ut, även om det inte är på samma sätt som de två tänkte sig från början. Enligt Liv riktar sig boken till par som väntar barn, men om hon själv fick önska skulle dessa frågor diskuteras redan i gymnasiet. Idag forskas det mycket om hur epigenetik påverkas av hur, var och när vi föds och enligt Liv är det dags att den forskningen tas på allvar. Kanske kan även barnmorskor dra nytta av att läsa boken för att de ska börja tänka utanför sättet de gör idag. När det kommer till dagens förlossningsvård tycker Liv att det finns både styrkor och brister, men att den i grunden bör förändras. Hon önskar att det borde finnas fler ABC-kliniker, det vill säga kliniker där man kan välja att föda alternativt. Hon tycker också att den födande kvinnan ska få ta mer plats i förlossningsrummet och själva välja hur hon vill föda, som exempelvis i vatten eller i vilken position. För det krävs det dock en utökad kunskap redan innan det är dags för förlossningen. 
 
Är du intresserad av att läsa mer om Livs tankar kring detta kan du läsa hennes bok ”Öppna dörrar”.
Den finns på Bokus och kostar 134 kronor.