Är dina barn pseudotvillingar? Så vet du

Är dina barn pseudotvillingar? Så vet du

Pseudotvillingar kallas de syskon som föds med mindre än 18 månaders mellanrum. Är du och ditt syskon ett pseudotvillingpar eller är dina barn det?

Enligt den danske psykiatrikern Oluf Martensen-Larsen är den mest komplicerade syskonrelationen mellan pseudotvillingar. Detta eftersom det äldre syskonet tidigt blev utkonkurrerat av den nya lilla bebisen. Det är inte ovanligt att syskon konkurrerar med varandra, men pseudotvillingar gör det extra mycket menar Martensen-Larsen. Flera av de äldre syskonen i pseudotvillingrelationer blir ofta inåtvända och osäkra, medan det yngre syskonet är van att få uppmärksamhet från olika håll och är därför bättre på att hantera uppmärksamheten. Detta kan göra att pseudotvillingar får känslomässga problem senare i livet.

Martensen-Larsens teori behöver inte nödvändigtvis stämma. Eftersom pseudotvillingar är så nära i både ålder och utveckling finns det även en stor chans att deras relation blir väldigt nära.

Personlighetsdrag hos pseudotvillingar

Oavsett om man är pseudotvillingar eller inte så påverkas vi alla av vilken plats i syskonskaran vi har. Det finns en liknelse som beskriver storasyskonet som en hund, och småsyskonet som en katt. Ett storasyskon blir ofta mer ansvarstagande och följer regler och normer. Det får föräldrarnas uppskattning utifrån sina prestationer och blir därför ofta framgångsrika i sina yrken. Småsyskon däremot liknas med katten som går sin egen väg och har svårt för auktoriteter. De får bekräftelse främst av sin charm. Tror du att det kan finnas någon sanning i den liknelsen?

LÄS ÄVEN: Pseudotvillingar - vad betyder det?

Källa: Trygga barn

Foto: juninattShutterstock