Annons:
 
1 av 3 öppna för att frysa ägg och unga väntar med barn - enligt ny undersökning

1 av 3 öppna för att frysa ägg och unga väntar med barn - enligt ny undersökning

Juli är den månad då det föds flest barn i Sverige*. Men föräldraskap innebär också många olika känslor och funderingar. Nära hälften av alla föräldrar oroar sig över världsläget. Samtidigt är en tredjedel öppna för att frysa in ägg för att skaffa barn i framtiden, det visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Dina Försäkringar.

Sifo-undersökningen visar att uppemot hälften av alla föräldrar (46 procent) oroar sig över världsläget. Knappt en av fem (19 procent) oroar sig för klimatförändringar och endast en av tio (10 procent) oroar sig för sin ekonomiska situation. Fler än en av fyra (28 procent) uppger att världsläget någon gång gjort dem så pass oroliga att de övervägt att inte skaffa barn.

Unga vill vänta med barn och är öppna för att frysa in ägg

Bland de som inte har barn uppger fyra av tio (40 procent) att de väntar med att skaffa barn för att de inte hittat rätt partner. Drygt en av fyra (27 procent) väntar med att skaffa barn på grund av att de vill göra karriär först. Nära en tredjedel (31 procent) av alla unga (18-29 år) kan tänka sig att frysa in ägg för att skaffa barn i framtiden. Och nästan en av fyra (37 procent) tycker att det är positivt att vissa företag i dag erbjuder sina anställda nedfrysning av ägg som en löneförmån. 


Källa: Dina försäkringar

Annons: