9 fakta om för tidigt födda barn

9 fakta om för tidigt födda barn

I Sverige föds det omkring 120 000 barn varje år, och av dessa föds cirka 6% för tidigt. Här är nio fakta om för tidigt födda barn, hämtat från Svenska Prematurförbundet.
 

Faktaruta om för tidigt födda barn

1. Det föds omkring 7 000 barn för tidigt i Sverige varje år.

2. Barn som föds före graviditetsvecka 37 räknas som för tidigt födda.

3. De för tidigt födda delas in i tre grupper:

måttligt för tidigt födda <v37

mycket för tidigt födda <v32

extremt för tidigt födda <v28

4. Det finns totalt i Sverige omkring 100 000 barn och ungdomar mellan 0-18 år som är för tidigt födda.

5. Neonatal betyder nyfödd.

6. I vardagligt språk talar man ofta om prematurer – dvs barn som är födda innan de är färdiga, alltså för tidigt.

7. Många barn vårdas sin första tid i en kuvös. En kuvös ger värme och rätt luftfuktighet.

8. På gruppnivå har prematurfödda barn ett större behov av stödinsatser i förskola och skola och fler problem med inlärning och kognition.

9. Sedan 2009 uppmärksammas för tidigt förra barn och deras familjer en dag om året, en dag som kallas Världsprematurdagen.
 

LÄS ÄVEN: Världsprematurdagen: Vårdens personalbrist drabbar de allra minsta 
 

Om Världsprematurdagen
Världsprematurdagen anordnades första gången 2009 på initiativ av nationella föräldraföreningar i Europa för att uppmärksamma för tidigt födda barn och de utmaningar de ställs inför under sin första tid i livet och senare under uppväxten. Intresset har vuxit och omfattar nu evenemang i alla delar av världen. I Sverige hålls det för femte året i rad seminarier i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Källa: Svenska Prematurförbundet