Gravid? Vanliga förkortningar att hålla koll på under graviditeten

Gravid? Vanliga förkortningar att hålla koll på under graviditeten

Under graviditeten och alla besök hos barnmorskan stöter man på ganska många förkortningar. Ännu fler blir det när man sedan kommer till förlossningen. Här är en guide för vad många av de betyder!

 

AS - Akut sectio eller akut kejsarsnitt

BF/BP - Beräknad födelse/beräknad partus

B-ing - Bäckeningång
 
BM - Barnmorska
 
BPU - Beräknad partus enligt ultraljud
 
BT / Bltr - blodtryck 
 
BVC - Barnavårdscentralen 
 
CPAP - Continuous positive airway pressure. Barn som behöver hjälp med aningen efter förlossningen får hjälp att andas med en CPAP. En mask som sätts över munnen och näsan.
 
Cx - Cervix/Livmodertapp
 
CTG - Cardiotocografi, registrering av barnets hjärtljud och livmoderns sammandragningar
 
EDA - Epiduralbedövning
 
Fe - Järn 
 
Ffd - Föregående fosterdel, den del av barnet som ligger först i bäckenkanalen
 
Fix - Fixerad, barnets föregående fosterdel har sjunkit ner och fixerat sig i bäckenet
 
Flj - Fosterljud, dvs barnets puls
 
Hb - Hemoglobin, även kallat blodvärde. Lågt hb tyder på blodbrist 
 
Huv - Huvud
 
IUGR - Intrauterin tillväxthämning, barnet växer inte som det ska
 
IVF - In vitro-fertilisering eller provrörsbefruktning
 
KUB - Kombinerat ultraljud och blodprov
 
Llg - Längsläge, huvudet eller rumpan ligger först ner i bäckeningången. Bebisen ligger inte på tvären, det kallas tvärläge.
 
MA - Missed abortion
 
MF - Missfall
 
MFV - Mekoniumfärgat fostervatten, barnet har bajsat i vattnet
 
Mm - Modermun, där man mäter öppningsgraden under förlossningen
 
MHV - Mödrahälsovård
 
MVC - Mödravårdscentralen
 
N2O - Lustgas
 
NIPT - Non invasive prenatal testing, en form av fosterdiagnostik via blodprov
 
 
LÄS ÄVEN: Hur funkar NIPT?
 
 
PCB - Paracervikalblockad, en bedövning som ges i modermunnen, även kallad Västerviksmetoden.
 
PDB - Pudendusblockad, även kallad bäckenbottenbedövning. Ges i pudendusnerven och bedövar bäckenbotten under förlossningen. 
 
PCH/PPH - Blödning i samband med förlossningen som är mer än 1 liter.
 
PN - Partus normalis, normal vaginal förlossning
 
PVK - Perifer venkateter, en infart i ett blodkärl för att kunna ge vätska eller läkemedel exempelvis under förlossningen
 
Ruckb/Ru - Ruckbart - Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet går att rucka på, varken fixerat eller rörligt
 
RUL - Rutinultraljud
 
Rörl. - Föregående fosterdel är rörlig och ovan bäckenet
 
SF - Symfus-fundus. Avståndet från blygdbenet till övre delen av livmodern, mäts för att följa hur barnet växer under graviditeten
 
SM - Sista mensens första dag 
 
TENS - Transkutan elektrisk nervstimulering, en smärtlindringsmetod
 
TUL - Tillväxtultraljud
 
UA – Utan anmärkan 
 
UL - Ultraljud 
 
UVI - Urinvägsinfektion
 
VE - Vakuumextraktion eller sugklocka
 
VU - Vaginal undersökning
 
VUL - Vaginalt ultraljud
 
YP - Yttre palpation, barnmorskan känner med sina händer utanpå magen hur barnet ligger
 
ÄL - Ägglossning
 
 
 
 
Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. barnmorska
Har du några frågor till Rebecca? Maila henne på [email protected]
 
Bildkälla: Mila Supinskaya Glashchenko/Shutterstock