Att skriva förlossningsbrev

Att skriva förlossningsbrev

Under förlossningen kan man alltid prata med barnmorskan om hur man vill ha det, medan många vill planera i förväg. Ett brev med en förlossningsplan som ges till vårdpersonalen när du kommer till BB med dina förväntningar är därför vanligt och kan underlätta förlossningen och komplettera det ni redan har diskuterat i journalen.

Vad kan brevet innehålla?

Var tydlig med namn och personnummer så att personalen vet vems brev det är. Vidare kan du ta med en kortare beskrivning av dig själv som person där du exempelvis tar upp dina styrkor och svagheter samt hur du fungerar i olika situationer.

Vanligen skriver man även ner något gällande dessa punkter:

• smärtlindring
• förlossningsställningar
• tiden på BB
• matning och skötsel av barnet

Ta gärna upp om du är nervös eller rädd för något speciellt med förlossningen, men också vad du ser fram emot. Har du tidigare erfarenheter av att föda barn är det bra att ta med det, och om det då var något speciellt som du ansåg bra eller dåligt. Även den som följer med vid förlossningen kan vara i ”behov” av en förlossningsplan; finns det speciella önskemål för denne är det också bra att nämna. Förlossningsbrevet är personligt och det finns inga rätt eller fel för vad du skriver! Var ärlig – inget är för pinsamt för att ta med. På bland annat Vårdguidens hemsida finns det en mall att ladda ner för förlossningsbrev om man inte vill skriva ett helt eget.

 

Vi håller tummarna att din förlossning går som du önskar!