Experten svarar: Mjölkallergi och småbarn

Experten svarar: Mjölkallergi och småbarn

Att upptäcka att ens lilla bebis lider av mjölkallergi kan kännas både läskigt och komma som en stor omställning för hela familjen. Därför är det viktigt att bemöta den på rätt sätt, och med det kommer säkerligen en del frågor.

Johanna Åkerström är leg. dietist sedan 2006 och arbetade på Sahlgrenska Universitetssjukhusets allergimottagning mellan 2007 och 2012 med utredning och kostbehandling av vuxna med födoämnesallergi. Sedan hösten 2012 arbetar hon med modersmjölksersättningar anpassade för spädbarn och småbarn som inte tål komjölk och där amning inte är möjligt. 

Vi ställde några frågor till henne kring denna allergi, som är den vanligaste födoämnesallergin bland små barn.

Om man som mamma ammar sitt barn, behöver man då äta strikt mjölkfritt om barnet är mjölkallergiker?

- De första levnadsmånaderna innebär mjölkallergin att den ammande mamman kan behöva utesluta all mjölk ur sin kost, vilket kan ta tid och upplevas besvärligt. Om barnet inte ammas måste det få en mjölkfri ersättning som förskrivs av läkare eller dietist. Dock är alla mammor och barn olika, så det bästa är att rådgöra med läkaren som ställde diagnosen över hur pass strikt du måste vara med kosten.

Kan en mjölkallergi försvinna?

- Ofta växer mjölkallergin bort, men det kan dröja till över 3 års ålder. Det är viktigt att barn med mjölkallergi utreds, behandlas och följs upp ordentligt av personal inom barnmedicin där man då och då bör prova att introducera komjölk igen för att se ifall det går bra. När och hur ofta man bör göra detta beror på barnets symtom och svårighetsgraden på symtomen. Då en allergi inte alltid kvarstår är det viktigt med återintroduktion av mat, så att man inte går ett helt liv och utesluter viktiga födoämnen som man kanske tålde redan efter ett par år. Att vara födoämnesallergisk och undvika mat kan ge oro och påverka livskvaliteten negativt, därför är det väldigt synd om man behöver göra detta i onödan.

Hur fungerar mjölkfri ersättning?

- Nutramigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål baserad på sönderspjälkat kasein från komjölk, där spjälkningen av kaseinet gör att mjölkallergiska spädbarns immunsystem inte längre känner igen proteinet som allergent och därför inte reagerar. Den ska användes under läkares eller dietists inrådan. De senaste åren har det kommit flera studier som visat att kostbehandling med Nutramigen med tillsatt LGG kan ge flera fördelar för det mjölkallergiska barnet. Man har bland annat sett att Nutramigen LGG kan påskynda toleransutvecklingen och göra att mjölkallergiska barn kan bli av med mjölkallergi och därmed börja äta mjölkprodukter tidigare. Man har också sett att mjölkallergiska barn som fått Nutramigen LGG fått ett skydd mot att utveckla andra typer av allergier när man följt dem under tre år. Både tidigare tolerans och skydd mot andra allergiska symtom är effekter som minskar påfrestningarna för familjen med ett allergiskt barn.

 

Nutramigens hemsida (länk) kan du läsa mer om livsmedel för speciella medicinska ändamål och mjölkallergi, få fler svar på frågor och ta del av tips kring mjölkallergi!

 

I samarbete med Abigo/Nutramigen