Förlossningen: De tre olika skederna

Förlossningen: De tre olika skederna

Förlossningen brukar delas in i tre olika skeden, öppningsskedet, utdrivningsskedet samt efterbördsskedet. Läs mer om dem här!

 

1. Öppningsskedet

 

Man delar in öppningsskedet i tre olika faser; latensfas, aktiv fas och övergångsfas.

 

Latensfasen 
Denna fas inleds med att livmoderhalsen mjuknar för att dras uppåt, tunnas ut och till slut öppnas. Detta är den längsta fasen men upplevs för många som den lindrigaste. Hur länge den håller på varierar från person till person, från 4 till 20 timmar.
 

Den aktiva fasen 
Detta börjar när livmodermunnen är mer än 4 cm öppen. I det här skedet upplever många kvinnor att de börjar behöva smärtlindring som t.ex. sterila kvaddlar, ett varmt bad, massage eller olika ställningar. En upprätt position som stående, knästående eller sittande på huk är en fördel om du vill att förlossningsarbetet ska gå så snabbt som möjligt. Det ökade trycket av barnets huvud på livmoderhalsen påskyndar uttänjningen. Livmodermunnen brukar öppnas cirka en centimeter per timme tills den är 10 cm öppen, då kan utdrivningsskedet kan börja. Denna fas tar ungefär fyra timmar.

 

Övergångsfasen

Det här är skedet mellan öppningsskedet och utdrivningsskedet, och upplevs för de flesta som den jobbigaste och smärtsamma delen eftersom livmodermunnen är helt öppen och barnet trycker ned mot bäckenbotten. Nu är värkarna starka och täta. När krystreflexerna sätter igång brukar man känna skillnaden i värk ganska snabbt, som att något stort pressas nedåt och bakåt. Denna fas kan vara allt ifrån några minuter till över en timme.

 

2. Utdrivningsskedet

 

Nu börjar känslan av att vilja krysta, en impuls som är svår att stoppa även om du kan behöva guidning från din barnmorska. Vävnaderna töjs ut för att ge rum för barnet vilket kan göra väldigt ont, även om det för många är vad som ger dem kraften att föda ut barnet. När vävnaderna töjs ut kan det vara oerhört smärtsamt även om många upplever det som en kraft som hjälper dem att föda barnet. Under krystningsvärkarna pushas barnet längre och längre ner och när huvudet är ute kommer resten av barnet ut relativt enkelt.
 

När barnet är fött får det ligga på mammans mage en stund, sedan klipps navelsträngen vilket ofta mammans partner brukar få göra om hen vill. Barnets huvud kan se deformerat ut eftersom det varit trångt på vägen ut – men det brukar rätta till sig efter någon vecka. Barnmorskan bedömer barnets kondition utifrån det som kallas Apgar skala, vilket är puls, andning, muskelaktivitet, reflexer och hudfärg.
 

3. Efterbördsskedet

Den första tiden sedan barnet föddes drar livmodern ihop sig, vilket gör att moderkakan släpper. Även moderkakan måste födas fram, och även det kan vara smärtsamt vilket brukar ta ungefär 30 minuter.

 

Källa: 1177 Vårdguiden