Förlossningsvården: detta behöver bli bättre enligt ny rapport

Förlossningsvården: detta behöver bli bättre enligt ny rapport

Sveriges kommuner och landsting har gjort en stor kartläggning av den svenska förlossningsvården och vad som behöver förbättras. Slutsatsen är att blivande föräldrar måste kunna få föda utifrån sina individuella behov i mycket större utsträckning än hur det ser ut idag.
 

I jämförelsen mellan landstingen sticker vi i Stockholm ut genom att ha en hög medelålder och utbildningsnivå på de som föder. Vi ser att vi behöver få fler att gå på eftervårdskontroller, så att vi kan upptäcka fler kvinnor som behöver hjälp. Här har vi satt in flera åtgärder, till exempel utbildningsinsatser och att mödravården ska kontakta mamman efter födsel, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.


LÄS ÄVEN: De fem vanligaste smärtlindringarna vid förlossningen
 

Enligt rapporten måste förlossningsvården anpassas bättre till varje enskild kvinnas individuella behov. En och samma modell passar inte alla och idag har blivande föräldrar i Sverige väldigt olika bakgrund. Rapporten lyfter också fram att informationen till den som föder behöver bli bättre och att förlossningsvården behöver bli mer flexibel. Idag
 

Jag håller helt med om slutsatsen att förlossningsvården måste vara anpassad ännu mer efter varje födande kvinnas behov. Det handlar både om att vi ska ha bredd och valfrihet genom att möjliggöra för fler vårdgivare och om att förändra arbetssätt och rutiner till det bättre på förlossningsklinikerna, säger Ella Bohlin.
 

Regeringen har avsatt en miljard kronor till förlossningsvården fram till år 2022. Pengarna ska bland annat användas för att skapa en tydlig vårdkedja för en tryggare förlossningsvård.


LÄS ÄVEN: Så mycket av nya budgeten går till förlossningsvården 

 

Källa: Sveriges Radio