Annons:
 
Försäkra inför framtiden - spara stamceller

Försäkra inför framtiden - spara stamceller

Att bevara stamceller via navelsträngen på privat väg är möjligt i Sverige sedan 2014 tack vare det danska företaget StemCare. Forskningen talar sitt tydliga språk, möjligheten till otaliga behandlingsområden är mycket troliga enligt all den intensiva forskning som pågår.

StemCare är den första och största privata stamcellsbanken i Skandinavien med inriktning på att samla upp stamceller från navelsträngen i samband med födseln. Företaget grundades 2003, och visionen är att alla gravida ska få information om att möjligheten till privat sparande finns och ta ett aktivt val.

Känner du spontant redan nu, att du vill läsa lite mer om vad stamceller faktiskt är, rekommenderar vi dig att läsa denna artikel först. 

Att samla upp stamceller
Sedan november 2014 arbetar ett helt team av barnmorskor på StemCare med att stå redo för utryckning till förlossningar. Där samlar de upp värdefulla stamceller. På StemCare har man tagit höjd för att förlossningsavdelningarna redan är hårt belastade, och därför har de valt att utbilda sin egen personal som sköter insamlingen och transporten av de värdefulla stamcellerna dygnet runt, årets alla dagar.

Som förälder är det självklart att man vill ge sina barn en bra start på livet. Därför tror fler och fler föräldrar på de möjligheter som finns och kommer finnas tack vare intensiv forskning på området stamceller, och de väljer därför att samla upp och frysa ner stamcellerna från sitt nyfödda barns navelsträng. Anledningen till att man som förälder väljer att göra detta är många. Men det finns några betydande anledningar. Stamceller är omogna celler som kan kopiera sig själva och som kan utvecklas till vilken som helst av kroppens celler. Stamcellerna är alltså kroppens ultimata producenter av byggstenar. Blod- och vävnad från navelsträngen innehåller lättillgängliga stamceller.

Majoritet vill samla stamceller
Forskning visar att stamceller från navelsträngsblod och vävnad kan utvecklas till flera olika typer av celler än vad vuxna stamceller kan. Detta tros bland annat ha att göra med det faktum att stamceller från navelsträngsblod är ”yngre”, mer omogna och odifferentierade än stamceller från benmärgen hos en vuxen person – stamcellerna åldras ju tillsammans med kroppen där de befinner sig och i den miljö som de utsätts för. Navelsträngsstamceller är noll år gamla och fortsätter att vara det om de samlas upp direkt efter förlossningen och sedan fryses ned för långtidsförvaring. Mesenkymala stamceller (som finns i navelsträngsvävanden) kan användas för regenerativa behandlingar eftersom de kan utvecklas till en rad olika specialiserade celltyper, till exempel hjärtceller, benceller, nervceller och blodkärlsceller. Man räknar med att just mesenkymala stamceller (oavsett källa) bara inom några år kommer att användas för behandling av en rad vanliga folksjukdomar som artrit, benskörhet, hjärt- och hjärnsjukdomar. Från den 1 juni har du möjlighet att genom StemCare uppsamla navelsträngsvävnad i samband med förlossningen. Stamceller är som ni säkert förstår otroligt värdefulla.

Enligt en undersökning som gjordes nyligen skulle hela 86 % av de tillfrågade vilja samla upp sina barns stamceller i samband med förlossningen, för att sedan lagra dem.

Man har redan genomfört tusentals transplantationer av stamceller från navelsträng på både barn och vuxna. Forskarna menar att det finns ännu större potential för framtiden när det gäller användningen av stamceller. Speciellt inom så kallade reparativa behandlingsområden, som till exempel behandling av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes 1 och neurologiska sjukdomar.

Vill du spara stamceller?
I Sverige har vi en nationell bank där man kan donera stamceller. Det är något vi bör vara mycket stolta över. Dock är banken begränsad. Ska man som familj vara säker på att få tillgång till sina egna sparade celler, är det privata alternativet den enda möjligheten.

 

Läs mer om StemCare på deras hemsida som du finner HÄR.