Gravid genom IVF - allt fler bli gravida efter en behandling

Gravid genom IVF - allt fler bli gravida efter en behandling

Många som är ofrivilligt barnlösa har tar hjälp genom IVF-behandling. IVF är något som erbjudits i många år, men nu ser man att statistiken för de som genomför behandlingen ser positiv ut och allt fler lyckas bi gravida med hjälp av IVF.

Livio Fertilitetscentrum, som tidigare hette IVF Sverige, har tagit fram statistik gällande hur många av de som genomför en IVF-behandling som blir gravida. Statistiken är glädjande. Sedan 2011 har antalet som blir gravida ökat med 20%.

En av anledningarna till ökningen är att man allt oftare använder frysta embryon där graviditetsfrekvensen nästan fördubblats. En annan anledning är de förändringar som gjorts i laboratorierna. Embryona odlas idag längre än tidigare, och istället för att sätta tillbaka dem dag 2 eller 3, sätts de idag in dag 5 eller 6 när de är mer utvecklare.

Statistiken visar att allt fler blir gravida och föder sina barn efter endast en behandling. År 2011 var det 25% som fick barn efter en behandling, och 2017 var det 30%.  Såhär säger Henrik Hernander som är vd på Livio Fertilitetscentrum om vad detta innebär för branschen:

– Varje behandling är ofta krävande för patienten och därför är det en mycket glädjande utveckling att färre behandlingar krävs för att uppnå en graviditet. För oss på Livio innebär detta att resurser frigörs till forskning och utveckling inom spännande framtidsområden. Det kommer kunna hjälpa oss i vår strävan att förbättra graviditetsresultaten ytterligare. Färre behandlingar innebär för vår del också att vi nu kan förbereda oss på den nya patientgrupp som vi hoppas på att kunna ta emot när lagförslaget om moderniserade regler för assisterad befruktning går igenom i juni.

Anna Karin Lind är medicinsk chef på och hon ser fler anledningar till vad som påverkat statistiken:

– Vi har vuxit som grupp och vi är idag Nordens största och modernaste företag inom reproduktiv hälsa. Vi drar nytta av vår storlek genom att alltid utgå ifrån bästa praxis och tar ideligen lärdom av vårt interna utvecklingsarbete, vi arbetar så enhetligt som möjligt inom alla delar av verksamheten.


LÄS ÄVEN: Ofrivillig barnlöshet i siffror

Källa: Livio