Gravid trots mens

Gravid trots mens

Att mensen upphör är ofta det tydligaste tecknet på att man är gravid, men det är faktiskt inte alltid en garanti att den uteblir. Många har säkert hört historier om kvinnor som har mens i princip vanligt, och inser därför inte att de är gravida förrän graviditeten är långt gången.

Det kan finnas många olika förklaringar till att man fortfarande blöder under tiden man är gravid, exempelvis på grund av hormoner. När man är gravid är gulkroppshormonet progesteron betydande, vars uppgift är att skicka signaler till hjärnans hypofyskörtel att kroppen är gravid och att mensen ska stoppas. Dessa signaler kan ibland vara svaga, vilket gör att man fortfarande kan blöda när man normalt ska ha mens.

Under första halvan av graviditeten är mindre blödningar vanligt och betyder inte att något är fel, och man behöver inte heller ha bråttom med att söka vård. Har du liknande en vanlig mens som sedan avtar kan du avvakta helt tills blödningen upphör. Blöder man däremot efter vecka 20 bör man kontakta sin barnmorska eller en gynekologisk mottagning.

Det är mindre vanligt att man blöder konsekvent under hela graviditeten utan ofta bara i början, vilket gör det extra lurigt att veta om man är gravid eller inte! Det allra säkraste är hur som helst att inte utesluta möjligheten att du är gravid, bara för att du fortfarande har blödningar. Vet du med dig att det skulle finnas en chans att du är gravid, gör ett test ändå! 

 

LÄS ÄVEN: 7 tidiga gravidsymptom