Intressant födelsestatistik

Intressant födelsestatistik

Stockholm har äldst förstföderskor, och nästan en femtedel av alla förlossningar sker med kejsarsnitt. Här kommer lite fler intressanta siffor!

 

  • I Sverige föds ungefär 110 000–115 000 barn varje år och av dessa är cirka 3 200 förlossningar då fler än ett barn föds samtidigt.

 

  • Stockholm har äldst medelålder när det kommer till förstföderskor med 30,1 år. Yngst är mammorna i Gävleborg och Blekinge med 27 respektive 27,1 år. År 1973 låg medelåldern på förstföderskor på 23,7, och har nu ökat till 28,5 år. Fortfarande finns det dock regionala skillnader.

 

  • 1973 låg andelen procent för kejsarsnitt på bara 5,3 procent, till att nu ha ett snitt 17,7 procent, med 19,7 procent för förstföderskor år 2014. Frekvensen på kejsarsnitt skiljer sig dock betydligt mellan landsting. Flest utfördes i Stockholms läns landsting med 21,6 procent.

 

  • För förlossning med epidural vid vaginal förlossning var andelen procent högst i Västmanland med 63,2 procent, Norrbotten med 62,5 procent och Stockholm med 62,2 procent. I Skåne var andelen bara 37,3 procent och i Kronoberg var den 38,1 procent, jämfört med hela landets 52,7 procent.

 

  • År 1991 var det babyboom, och 122 000 förlossningar ägde rum. 1998 nåddes en lägstanivå med ca 84 000. På 2000-talet ökade antalet igen och 2014 låg siffran på 113 963. Enligt SCB föddes 115 363 stycken barn år 2014.  

 

Källa: Socialstyrelsen 

 

LÄS ÄVEN: Har du koll på dessa 7 punkter inför förlossningen?