Mjölkallergi går att hantera med rätt kost

Mjölkallergi går att hantera med rätt kost

I samarbete med Abigo Medical

Två – tre procent av alla spädbarn drabbas av mjölkallergi.1 Vid tre års ålder tål 85 – 90 procent av de drabbade barnen komjölk igen,2 men under barnens första år i livet är det viktigt att se till att de får i sig alla de näringsämnen som de behöver.

 ”– Man kan reagera på mjölk av olika anledningar. Barn med nedärvd allergisk läggning utvecklar ibland allergiantikroppar och när det finns tillräckligt många så sker en snabb reaktion när barnet får i sig mjölkprotein. I andra fall är det snarare en cellretning i hela mag- och tarmkanalen och reaktionen kommer av att minnesceller i blodet påverkas”, säger barnallergolog Gunnar Lewald tidigare överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Symtomen är varierande och därför kan det ibland ta lite tid innan man förstår att något är fel. I vissa fall kräks barnet redan några minuter efter mjölk- eller vällingintag medan det i andra fall bara visar sig som allmän irritation, matvägran, kolik, förstoppning, blod och slem i avföringen och svårighet att gå upp i vikt.

”– I de flesta fall är symtomen inte akuta och då räcker det att börja med ett besök på BVC. Men ibland kan barn drabbas av kräkningar, nässelfeber, uppblossande eksem och till med andnöd. Då rekommenderas att man söker akut vård”, säger Gunnar Lewald. 

Om ditt barn har mjölkallergi och har fått Nutramigen LGG förskrivet så kan du läsa mer genom att klicka här: www.nutramigen.se

”– De allra flesta barn blir besvärsfria av komjölksfri kost. Om man misstänker att barnet är allergiskt mot komjölk kan man ta ett blodprov eller pricktest. Beträffande cellretningen är det svårare. Man kan pröva komjölksfri kost till ammande mor och mjölkfri specialnäring till barnet och föra noggrann dagbok. Ibland kan ett avföringsprov som visar inflammation vara vägledande”, säger Gunnar Lewald.

För att det mjölkallergiska spädbarnet som inte ammas ska få i sig den näring som behövs kan en mjölkfri specialnäring förskrivas. Dessa kallas ”Livsmedel för speciella medicinska ändamål ” och är speciellt framtagna för kostbehandling av mjölkallergi. Det finns en specialnäring* som innehåller en god bakterie kallad LGG®. Denna kombination har visats förbättra kostbehandlingen av mjölkallergi och hjälper barnet att snabbare återgå till en normal kost i jämförelse med andra typer av specialnäringar/ersättningar som ingick i studien. 3

Har ditt barn mjölkallergi? I så fall kan du läsa mer HÄR om hur ditt barn kan utveckla tolerans för mjölk och återgå till en normal kost. Klicka här: www.nutramigen.se

* Nutramigen LGG är för kostbehandling av mjölkallergi

1.      Koletzko S. et al. ESPGHAN GI Committee practical guidelines JPGN, 2012;55(2); 221-9.

2.      HØst. Ann Allergy Asthma Immunol, 2002;89, 33-7.

3.      Canani RB et al. J Pediatr 2013;163: 771-777.

LGG® är ett registrerat varumärke tillhörande Valio Ltd, Finland.

Viktigt: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen LGG är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall endast användas på inrådan av läkare eller dietist.

 

I samarbete med ABIGO Medical