När och hur upptäcks utomkvedshavandeskap?

När och hur upptäcks utomkvedshavandeskap?

Utomkvedshavandeskap är ett symptom som innebär att ett befruktat ägg fäster någon annanstans än i livmodern, och då oftast i äggledaren. Men hur upptäcks utomkvedshavandeskap?

Utomkvedshavandeskap brukar upptäckas först omkring vecka fem. De första symptomen kan då likna ”vanliga” graviditetssymptom som illamående, ömma bröst och trötthet, men övergår sedan till buksmärtor och blödningar. Vissa beskriver smärtan likt blindtarmsinflammation. Du kan läsa mer om tidiga tecken på utomkvedshavandeskap här!

Bland de missfall som sker under den första trimestern är utomkvedshavandeskap den främsta orsaken, och cirka 10 procent av de totala antalen missfall som sker.

Misstänker du att du drabbats av utomkvedshavandeskap bör du uppsöka vård.


LÄS ÄVEN: Utomkvedshavandeskap