Ovanligt många föddes 2016

Ovanligt många föddes 2016

Varje år föds det omkring 100 000 barn i Sverige. 2016 föddes det fler barn än normalt, vilket det finns flera anledningar till.

De senaste åren har det fötts drygt 110 000 barn per år i Sverige, men är 2016 föddes så många som 117 425 barn varav 60 199 var pojkar och 57 226 var flickor. Antalet som föddes var 2 555 fler än föregående år. Runt millennieskiftet föddes det runt 90 000 barn per år, så antalet nyfödda har stigit de senaste åren.

Varför föds det många barn?

Vad det ökade antalet födslar beror på olika faktorer. Ser man tillbaka på historien har yttre faktorer som till exempel krig och ekonomiska kriser påverkat födelsestatistiken. Anledningen till att det föddes många barn 2016 tros bland annat bero på att antalet kvinnor som är i fertil ålder är många eftersom det var många barn som föddes kring 1990, vilka idag har blivit 20-30 år gamla.

Hur såg den geografiska fördelningen bland barnafödande ut?

Av de som föddes 2016 var 23 procent eller 26 765 barn i de tre största kommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. De kommuner där minst antal barn föddes var Åsele, Bjurholm, Sorsele, Dorotea och Arjeplog. De fem kommunerna stod tillsammans för 0,1 procent av Sveriges nyfödda, vilket motsvarar 128 barn.

Utöver anledningen att det föds fler barn i de största kommunerna på grund av att det bor fler människor där har dessa kommuner också en högre inrikes inflyttning. Detta bidrar till ett större antal födda barn eftersom de som flyttar ofta är i barnafödande åldrar.

LÄS ÄVEN: Intressant födelsestatistik 

Källa: SCB