Så farlig är mobilen på stranden och i bilen

Så farlig är mobilen på stranden och i bilen

Bristande fokus på grund av mobilanvändande kan utgöra en allvarlig fara, till exempel med barn på stranden eller bakom ratten i en bil.

Endast 7% av föräldrar med barn i åldern upp till tolv år säger sig ha tappat uppsikten över sitt badande barn på grund av sin smartphone. Däremot uppger var femte som använder mobilens GPS-funktioner i bilen att de någon gång känt att de tappat kontrollen. Det visar en undersökning gjord av Trygg-Hansa.

Sex av tio svenskar har idag tillgång till Internet via mobilen (Enligt Statistiska Centralbyrån, rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och internet 2012”), och vår uppmärksamhet fångas allt mer av surfande, mejlande och allt annat vi numera gör i våra smartphones. Det finns dock flera situationer där bristande fokus på omgivningen kan utgöra en allvarlig fara, till exempel med barn på stranden eller bakom ratten i en bil.

-  Sociala medier är fyllda av bad- och strandbilder, och så länge mobilkameran är riktad mot barnen har ju föräldrarna koll på vad barnen gör. Men det är lätt att tappa fokus, och små barn kan råka ut för allvarliga saker på kort tid, även i grunt vatten, säger Erik Lif Sjöcrona, pressansvarig på Trygg-Hansa.

En annan situation där distraktioner kan få mycket allvarliga konsekvenser är vid bilkörning. Enligt Trygg-Hansas undersökning uppger var femte som använder GPS-funktioner i sin smartphone när de kör bil att de någon gång känt att de tappat kontrollen.

-  Att en så hög andel förare upplever att de tappat kontrollen över sin bil är anmärkningsvärt, även om situationer med bristande uppmärksamhet tack och lov inte alltid leder till en olycka, säger Erik Lif Sjöcrona.

Föräldrarna uppger dock själva att personer runt omkring dem inte verkar störas alltför mycket av deras mobilanvändning. Endast en av tio vuxna säger sig ha fått klagomål från sina barn för att de tittar för mycket i sin mobil.

-  Även om ingen blir störd så bör man förstås använda mobilen med omdöme i lägen där uppmärksamhet kan handla om liv eller död, som i trafiken eller tillsammans med små barn, avslutar Erik Lif Sjöcrona.

Under våren har ett förslag från Riksdagens trafikutskott gått på remiss, ett förslag som vill förbjuda distraherande verksamhet under bilkörning. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, bedriver forskning i frågan.

 

Fakta om undersökningen

•  Undersökningen har genomförts av analysinstitutet YouGov. Under perioden 1-14 februari 2013 har sammanlagt 4374 intervjuer genomförts med kvinnor och män i åldern 18-74 år, som utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

•  Frågorna om uppsikt över barn på badplats samt klagomål från barn på mobilanvändning besvarades av 923 personer med hemmavarande barn.

•  Frågan om smartphone-användning i bil besvarades av 2 720 personer med tillgång till bil och smartphone. Hälften av dessa (48 %) svarade att de inte använde GPS-funktionerna i bilen, fyra av tio (39 %) svarade att de använde GPS-funktionerna men inte förlorat kontrollen, medan 10 % svarade att de tappat kontrollen någon gång på grund av sin smartphone. 3 % svarade ’vet ej’.

 

Babybojen

Trygg-Hansa har ett program för ökad vattensäkerhet för små barn kallat Babybojen. http://www.trygghansa.se/babybojen