Så hjälper du blyger

Så hjälper du blyger

Den 10 månader gamla babyn visar ofta rädsla inför främmande ansikten. Det är en naturlig del i utvecklingsfasen och växer oftast bort. Men ibland händer det att barnet fortsätter att vara blygt.

Blyghet hos barn yttrar sig främst genom att man ser att barnet drar sig undan och inte vill ha kontakt med andra. Det blyga barnet tycker att all uppmärksamhet riktad mot den är jobbig och befinner sig ofta i bakgrunden eller i tryggheten hos sina föräldrar.

Blyghet handlar om osäkerhet. Typiska kännetecken är försiktighet och tillbakadragenhet. Många föräldrar känner frustration för hur de ska få sina blyga barn att inte hamna i skymundan.

Blyghet är ett ärftligt. Vissa barn är blyga i sin personlighet. Det blyga barnet behöver inte nödvändigtvis växa upp och fortsätta vara blygt. Det går inte att förutse hur det kommer att bli. Mycket beror på vilket bemötande barnet kommer att få och det finns mycket man som förälder kan göra för att stötta sitt barn.

Blyga barn behöver inte må dåligt av det

Ofta känner föräldrarna större stress än barnet. De vill så gärna att barnet ska komma över sin blyghet och bli en naturlig del av gemenskapen, få kompisar och delta i aktiviteter.

Som förälder kan man be förskolan om hjälp. Be dem uppmärksamma barnet, ge beröm för mod, signalera att det inte är konstigt att vara tystlåten samt skapa en positiv stämning i barngruppen. Viktigast är alltid att se denna lilla individ för vad just den är.

Tips för dig med blygt barn

  • Berätta att det inte är något fel att vara blyg och att barnet inte är ensam om det.
  • Släpp den överbeskyddande och kontrollerande rollen.
  • Ge barnet utrymme och tid. Svara inte i dens ställe.
  • Öva möten med nya människor och nya saker. Beröm mod.
  • Beröm men tvinga inte. Vill inte barnet så vänta tills den är redo.
  • Viktigt är att barnet får prova på att göra saker på egen hand. Ex. betala sin glass i kiosken.
  • Visa respekt för ditt barn och dess personlighet.

Texten är granskad av föräldrapsykologen Malin Alfvén.

Malin Alfvén betonar också att det kan finnas fördelar med att vara blyg. Det blyga barnet lär sig tidigt att observera och snappar lätt upp detaljer i sin omgivning. Dessa egenskaper kan påverka yrkesvalet i framtiden. Exempel på dessa yrken kan vara journalist, författare och skådespelare.

Kommentarer

Är blyghet ärftligt?

Jag har också funderat på det, men varken jag eller S var blyga som små. Vår stora tjej är ganska blyg och vi har funderat varför hon är blyg. Som Malin säger ovan så snappar det blyga barnet upp saker och det är E verkligen bra på.