Studie: Färre bristningar vid vattenförlossningar

Studie: Färre bristningar vid vattenförlossningar

I en ny svensk studie om vattenförlossningen framkommer det att risken för förlossningsskador minskade när kvinnor födde sina barn i vatten. Studien har gjorts av barnmorskan Hanna Ulfsdottir.

Hanna Ulfdottir är lärare på barnmorskeutbildningen vid Sophiahemmet högskola sedan fyra år tillbaka. När BB Sophia öppnade på Sophiahemmets sjukhus 2014 erbjöd de som enda kliniken i Sverige kvinnor möjlighet att föda i vatten. Eftersom hon själv vid tillfället var på jakt efter lämpliga ämnen att doktorera på såg hon chansen att få till den första studien om vattenförlossningar i Sverige.

Idag är vattenförlossningar ett något kontroversiellt ämne. En anledning kan vara att ett barn dog i samband med en vattenförlossning i hemmet. Det var i början va 90-taet och även om det är oklart vad som orsakat syrebristen hos barnet tog flera förlossningsavdelningar bort sina badkar efter den händelsen.

LÄS ÄVEN: Vattnet har gått - men vad innebär det?
 

Minskar smärta

Trots att det inte är vanligt att föda i vatten används badkar i smärtlindrande syfte under öppningsfasen. När det blev dags för födseln brukar kvinnorna få kliva upp ur badet.

Att ligga i ett varmt bad har en fantastisk smärtlindrande effekt hos kvinnorna, det såg jag ofta när jag jobbade på förlossningen, säger Hanna Ulfdottir.
 

Kortare förlossningar

I den första delstudien, som publiceras inom kort, granskades 306 journaler från kvinnor som fött barn i vatten på BB Sophia. Även några vattenförlossningar från Södra BB inkluderades. Uppgifterna jämfördes med en lika stor grupp kvinnor som hade vanliga vaginalförlossningar. Resultatet visar att kvinnorna i vattenförlossningsgruppen hade en lägre förekomst av andra gradens bristningar, kortare förlossningsförlopp och färre interventioner.

Det är för tidigt att säga något om varför det var så, men det skulle kunna bero på att det varma vattnet gör att musklerna i underlivet slappnar av och att blodtillförseln är bättre vilket minskar risken för underlivsbristning, säger Hanna Ulfsdottir.

När den födande kvinnan är avslappnad och inte har någon övrig smärtlindring behöver inte barnmorskan forcera framfödandet av barnet, vilket är en av förklaringarna till de färre bristningarna och ingreppen. De kvinnor som födde i vatten var också nöjda med sin förlossning i högre grad än mig också i högre grad att de var nöjda med sin förlossning.
 

LÄS ÄVEN: De fem vanligaste smärtlindringarna vid förlossning
 

Risk med vattenförlossning

För barnen fanns inga skillnader mellan de två grupperna i hur de mådde efter framfödandet, vilket mättes med Apgar Score och vårdtillfällen på neonatalen. Däremot fanns en ökad risk för att navelsträngen kunde dras av när barnet lyftes upp ovanför vattenytan, vilket skulle kunna orsaka en allvarlig blödning hos barnet. I de granskade vattenförlossningarna skedde det vid tre tillfällen.

Navelsträngen har olika längd och det vet man inte innan. Är navelsträngen väldigt kort finns en liten risk att den går av när barnet dras upp. Men om barnmorskorna är medvetna om denna risk och är redo med peangen är detta snabbt åtgärdat utan att det blir någon fara för barnet.

 

Normalisera födandet

I dag är den enda klinik som erbjuder vattenförlossningar i Sverige Ystad, då både BB Sophia och Södra BB lagts ner. Hanna Ulfsdottir fortsätter sin forskning i Ystad och börjar sitt avhandlingsarbete med djuperintervjuer hos 20 kvinnor som fött barn i vatten, samt vårdpersonal som jobbat med det.  

Min förhoppning är att bad under förlossningen och gärna vattenförlossningar ska kunna erbjudas överallt. Många kvinnor efterfrågar det i dag. Även om det inte passar alla födande, eller alla barnmorskor, så tror jag att det är ett viktigt steg mot en mindre medikaliserad syn på förlossningen för kvinnor i den så kallade lågriskgruppen. Vattenförlossningar hjälper till att bejaka det naturliga födandet, säger hon.
 

Källa: Vårdfokus 2018-01-15 
 

LÄS ÄVEN: Så får du hjälp att bearbeta din förlossningsskräck