Annons:
 
Svensk forskning kan hjälpa prematura barn

Svensk forskning kan hjälpa prematura barn

En svensk-amerikansk studie har upptäckt att för tidigt födda barn riskerar en allvarlig ögonsjukdom. Men de har även hittat något som skulle kunna hjälpa.

För tidigt födda barn har enligt en ny studie en ökad risk för den allvarliga ögonsjukdomen ROP, som i allvarliga fall kan orsaka svåra synskador. Risken är förhöjd hos de som har för låg halt av blodplättar, trombocyter i blodet.

Forskarlaget, som bland annat består av svenska forskare från Sahlgrenska akademien i Göteborg, är dock hoppfulla om att man kanske hittat en lösning. I tidiga försök på möss verkar injektioner av blodplättar kunna bekämpa sjukdomen.

Rent hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att ge en transfusion av trombocyter när man börjar se tillväxt av sjukliga kärl, om barnet visar sig ha låga nivåer av trombocyter, så att man återställer balansen och lugnar ner det hela, säger Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Prematurt barn undersöks för att se symtom på sjukdomen ROP. Bildkälla: Ann-Sofie Peterson/ Sahlgrenska akademien

 

Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede, men Ann Hellström menar att de nya rönen kan förändra hur vi ser på sjukdomen ROP och hur den behandlas.

Trombocyterna i blodbanan innehåller faktorer som är som nannies för kärlutvecklingen. Men de för tidigt födda barnen konsumerar mycket av sina trombocyter i samband med infektioner och det bildas en obalans av dessa faktorer i blodbanan och ute i vävnaden som kan leda till sjuklig kärlutveckling, i det här fallet i näthinnan, konstaterar hon.

Hellström hoppas även att studien kan leda till nya studier, kanske till och med hela forskningsfält, där olika kärlskador ska kunna bekämpas. I förlängningen hoppas man kunna stoppa utvecklingen av ROP-relaterade synskador hos prematura barn.

Teamets fynd har publicerat i den medicinska tidskriften JCI Insights. 

 

LÄS MER: Så många ägg ger ökad chans till ökad IVF

 

 

Annons: