Annons:
 

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Här finner du villkoren som gäller när du deltar i någon av våra tävlingar:

1. När du godkänner våra tävlingsvillkor, samtycker du även till personuppgiftsbehandling och för deltagare under 18 år krävs alltid vårdnadshavares samtyckte.

2. Uppgifter som du lämnar i samband med en tävling kommer att behandlas när vi administrerar tävlingen och vi kommer även att använda insamlade e-postadresser för eventuella kommande utskick från MinBebis. När vi publicerar vinnare av tävlingar, kommer personuppgifter som förnamn, efternamn och ort att publiceras på MinBebis hemsida. Om du finner felaktiga personuppgifter och/eller önskar ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss när som helst.

3. För att delta i våra tävlingar måste du vara bosatt i Sverige samt acceptera våra tävlingsregler, och deltagare under 18 år skall alltid ha vårdnadshavares samtyckte för att delta.

4. När du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Life of Svea AB. Dina rättigheter till bidraget upphör att gälla helt och hållet, vilket innebär att Life of Svea AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt i enlighet med svensk lag och god sed.

5. Ansvarig för tävlingen är: Life of Svea AB, Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm

6. Vinnare utses (om ej annat anges) av en jury bestående av redaktionen på MinBebis. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.