Annons:
 
Unik service säkerställer korrekt uppsamling av barnets stamceller

Unik service säkerställer korrekt uppsamling av barnets stamceller

Det blir allt vanligare bland föräldrar att investera i uppsamling och bevaring av sitt barns stamceller. I Sverige finns det dels privata alternativ och dels en statlig national stamcellsbank som lagrar stamceller från navelsträngen. Dock är det stor skillnad på vad en privat stamcellsbank erbjuder samt hur de arbetar med uppsamlingen av stamcellerna i samband med födseln.

Den första uppsamlingen av stamceller via navelsträngen hos en privat stamcellsbank skedde redan 1992 i USA och 1997 ägde den första uppsamlingen rum i Europa. Sedan 2013 har även föräldrar i Sverige haft möjligheten till att samla upp och bevara sitt barns stamceller i samband med födseln. Detta är en tjänst som blivande föräldrar själva valt att investera i för egna pengar och som inte belastar den ordinarie vårdpersonalen eller vårdsystemet på något sätt då StemCare (som numera ägs av Vita 34 i Tyskland som är en av Europas största privata stamcellsbanker) har egna barnmorskor tillgängliga samt specialutbildad vårdpersonal som bistår i samband med födseln och tar hand om stamcellerna efter uppsamlingen. StemCares egenutvecklade arbetsmetod säkerställer en helt korrekt uppsamling av stamcellerna via det nyförlösta barnets navelsträng, vilket även tryggar kvalitén och rätt mängd på de uppsamlade stamcellerna.

LÄS ÄVEN: Vad är stamceller och vad kan de användas till? 

Hur går det till efter att föräldrarna valt att samla upp och spara sina barns stamceller?

–  Det är en mycket enkel process. Först måste föräldrarna beställa ett förlossningspaket via vår hemsida eller per telefon. Därefter levereras paketet via posten inom några dagar och det innehåller allt material som vår personal behöver vid uppsamlingen. Föräldrarna registrerar den unika streckkoden som finns på paketet och fyller i en del papper som finns med i paketet. När förlossningen startar ringer föräldrarna till vår barnmorska på en så kallad HOTLINE, som har öppet dygnet runt, året om och berättar att de nu åker in till förlossningen.

Det säger Sofia Forslund, barnmorska och utbildningsansvarig för StemCare i Sverige och fortsätter med att förklara hur enkel processen är:

– Föräldrarna tar med sig förlossningspaketet och har sedan en kontinuerlig kontakt med vår barnmorska om förlossningens fortgång. När sen vår vårdpersonal kommer till förlossningen får hon paketet och förbereder sig för att uppsamla navelsträngsblod 1-2 min efter förlossningen. Blodet samlas upp genom att en kanyl sticks in i navelsträngsvenen och blodet får rinna ner i en speciell uppsamlingspåse. Proceduren är helt smärtfri för både mamma och barn och tar bara några minuter. När uppsamlingen är klar lämnas paketet till föräldrarna i väntan på transport till vårt laboratorium i Leipzig, där vår ägare Vita 34 har sitt huvudkontor, och cellerna analyseras samt blodet fryses ned. Föräldrarna mottar mail efter att provet inkommit till laboratoriet och kan se vad slutresultatet blev. Därefter tar de ställning till om de vill långtidsbevara de nedfrysta stamcellerna tills barnet blir vuxet och själv kan ta ett beslut om de önskar en förlängd bevaring.

I Sverige har vi som enda nordiska land också en nationell stamcellsbank som får sina stamceller genom donationer men det är en service som bara utförs på ett fåtal förlossningsavdelningar. Det finns även andra privata alternativ men de erbjuder inte samma typ av omhändertagande fullservice som StemCare/Vita 34 gör och där stamcellerna sparas för ett fast pris tills barnet blir 20 år, vilket är unikt i jämförelse med andra aktörer. Ett eget sparande av sitt barns stamceller innebär dessutom tillgång till dessa och StemCares barnmorskor 24 timmar om dygnet alla dagar på året i fall ett akut behov skulle uppstå.

Medicinska möjligheter med stamcellsbehandlingar

Idag används stamceller från navelsträngen primärt för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar. Förutom att stamcellstransplantation redan idag kan behandla vissa svårt cancersjuka barn så hoppas forskarna att man i framtiden även kan behandla exempelvis epilepsi, diabetes och cerebral pares med stamcellstransplantation. Runt om i världen pågår i dagsläget flera spännande studier med lovande forskning både i laboratoriet och på riktiga patienter, med positiva resultat. Utvecklingen inom regenerativ medicin går fort framåt och sparandet av stamceller från navelsträngen möjliggör framtida bruk och användandet av cellerna för autolog transplantation.     

LÄS ÄVEN: Regenerativ medicin med stamceller skapar hopp inför framtiden


I samarbete med StemCare