Utomkvedshavandeskap – symptom

Utomkvedshavandeskap – symptom

Hur vet man om man drabbats av utomkvedshavandeskap? 

Utomkvedshavandeskap visar positivt på graviditetstest även om graviditeten växer på fel ställe, därför kan det vara svårt att veta att man drabbats. 

Utomkvedshavandeskap innebär att ägget befruktats och börjar växa utanför livmodern, då det inte hunnit ända fram till livmodern, vanligtvis på grund av skadad äggledare.

Illamående och värk i brösten är två vanliga symtom, som kan misstros som vanliga gravidsymtom. Däremot kan man få värk långt ner i magen efter ca. sex veckor.

För att ta reda på om man råkat ut för ett utomkvedshavandeskap så måste man ta blodprov, göra ultraljud, öppen kirurgi eller titthålsoperation. Det är viktigt att man får snabb vård eftersom ägget kan ha hunnit binda sig till närliggande blodkärl. När ägget väl lossnar och missfallet kommer så skapas en blödning som kan bli kraftfull och livshotande i vissa fall.  

Det kan vara svårt att skilja på symtomen. Därför har vi listat några symtom som tyder på utomkvedshavandeskap:

  • Blödningar från underlivet
  • Molande värk från underlivet
  • Svåra buksmärtor
  • Bruna flytningar är vanliga symtom.
  • Utebliven mens
  • Illamående
  • Yrsel
  • Svimning och chock

 

Källa: 1177