Vad är navelsträngsstamceller? Därför ska du spara dem från ditt barn vid förlossningen

Vad är navelsträngsstamceller? Därför ska du spara dem från ditt barn vid förlossningen

När vi får barn vill vi ge dem allt och lite till. Vi vill skapa bra förutsättningar för barnets liv och ge dem en trygg uppväxt, men även en trygg framtid. Att ha en bra försäkring är ett sätt att trygga barnet under uppväxten, och genom att spara ditt barns stamceller ger du det även en försäkring för en trygg framtid.

Ett sätt att försöka trygga sitt barns framtid på är att spara stamcellerna från barnets navelsträng i samband med förlossningen. Stamcellerna kan sedan användas i framtiden om barnet skulle få någon sjukdom som kan lindras med hjälp av egna stamceller. Det blir som en slags försäkring för framtiden. Läs mer om stamceller och varför du ska spara dem här.
 

Navelsträngen är en unik stamcellskälla

I ditt nyfödda barns navelsträng finns miljontals av stamceller. Efter navelsträngen klippts av kan de uppsamlas från navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden. Det finns två typer av stamceller; de blodbildande stamcellerna som kan utvecklas till alla slags blodceller och de sk mesenkymala stamcellerna som kan utvecklas till ett flertal olika specialiserade celltyper som till exempel hjärtceller, benceller, nervceller och blodkärlsceller. Uppsamlingen är enkel, 100 % smärtfri och utan risk för både mamma och barn. De kan sparas på ett säkert sätt i årtionden, då de förvaras i flytande kväve. Där åldras inte ditt barns stamceller och de behåller sina unika egenskaper och fördelar.

 

Det speciella med stamceller från navelsträngen

1. Stamceller från navelsträngen är unika.
De egna stamcellerna matchar varandra perfekt i alla avseenden som rör vävnaden. De är lika unika som ett fingeravtryck och lika individuella som personligheten.

2. Stamceller från navelsträngen är unga.
Stamceller från navelsträngen är inte påverkade av ålder och miljö. De är opåverkade, delbara och vitala.

3. Stamceller från navelsträngen bjuder på många möjligheter.
Genom sin höga utvecklingspotential kan de utvecklas till olika typer av celler. Stamceller bildar bland annat nya blodceller och kroppens immunsystem.

 

Spara stamceller

Varför ska man spara sitt barns stamceller från navelsträngen?
Sparar man stamceller från navelsträngen ger man barnet en alternativ behandlingsmöjlighet. Stamceller har potential att användas i behandling för olika sjukdomar som kan uppstå genom hela livet, som bland annat sjukdomar relaterade till blod- och nervsystemet. Enligt forskare ligger den framtida stora potentialen i användandet av stamceller från navelsträngen inom reperativa/regenerativa behandlingsområden, såsom autism och cerebral pares, skador som uppstår efter hjärtinfarkt, stroke och diabetes.

5 anledningar att spara ditt barns stamceller:
1. Stamceller är värdefulla eftersom de är kroppens byggstenar
2. Stamceller används för att behandla allvarliga sjukdomar
3. Stamceller förkortar kritisk väntetid
4. Stamceller matchar med 25 % sannolikhet perfekt mellan syskon
5. Stamceller kan komma att revolutionera framtidens behandlingar

 

Väljer man att spara sitt barns stamceller kontaktar man en stamcellsbank. Vita 34 är Nordens första och största stamcellsbank. Vi är specialister på uppsamling och nedfrysning av stamceller från nyfödda barns navelsträngar. Varje dag hjälper vi föräldrar i hela Europa med att ta hand om deras barns stamceller. Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med över 20 års erfarenhet och med fler än 150 000 sparade stamcellsdepoter. Vita 34 har en egen innovationsavdelning för forskning och utveckling, som bidrar till att nya uppfinningar och processer snabbt kan implementeras - vi är med och skapar framtiden.

 

Vill du läsa mer om att spara ditt barns stamceller? Det kan du göra här

 

I samarbete med Vita 34