Vad är utomkvedshavandeskap och vilka symptom får man?

Vad är utomkvedshavandeskap och vilka symptom får man?

Utomkvedshavandeskap är en typ av graviditet där det befruktade ägget aldrig kan utvecklas till ett foster då det fastnat i äggledarna. Det är inte helt ovanligt och man brukar säga att cirka 2-3% av alla graviditeter är ektopiska, det vill säga att ägget fäster någon annanstans än i livmodern. Här får du läsa mer om utomkvedshavandeskap!

 

Vad är utomkvedshavandeskap?

När ett befruktat ägg fastnar i äggledaren kallas det för utomkvedshavandeskap. Det finns olika anledningar till att det sker, men vanligast är att äggledaren är skadad. En skadad äggledare kan bero på bland annat en tiidgare klamydiainfektion, endometrios eller tidigare utomkvedshavandeskap.

 

Vad får man för symptom vid utomkvedshavandeskap?

I vanliga fall så växer ett befruktat ägg i livmodern men vid utomkvedshavandeskap växer ägget inuti äggledaren, vilket kan göra mycket ont eftersom den till skillnad från livmodern inte är byggd för att vidgas. Ett befruktat ägg som har fastnat i äggledaren kan inte utvecklas.

Under de första veckorna av ett utomkvedshavandeskap kan du få samma symptom som vid en graviditet, som till exempel spänning i brösten eller illamående. Tar du ett graviditetstest kan det även visa att du är gravid, trots att det bara är ett utomkvedshavandeskap. Vissa får inga tidiga symptom alls. I vecka fem eller sex efter att ägget fastnat i äggledaren kan man få ont i magen och blödningar. 

 

Behöver man uppsöka vård?

För att vara säker på att du råkat ut för ett utomkvedshavandeskap gör läkaren ett ultraljud och testar nivåerna av graviditetshormoner i blodet. Om testerna bekräftar att det rör sig om ett utomkvedshavandeskap brukar det krävas en operation och du kan även behöva ta läkemedel. Om äggledaren brister kan du bli livshotande sjuk.

Det är inte ovanligt att man känner sig orolig för framtida graviditeter om man haft ett utomkvedshavandeskap. För att få hjälp med oron kan man kontakta en barnmorska.


Källa: 9månader, 1177