Vattnet har gått! Men vad innebär det?

Vattnet har gått! Men vad innebär det?

För vissa drar förlossningen igång hastigt då vattnet går, och efterföljs normalt av värkar. I filmer illustreras ofta en förlossning med att vattnet går på ett dramatiskt sätt, gärna på stan eller i en restaurang, och sedan är det snabba puckar till sjukhuset och så är barnet ute inom en timme.

Riktigt sådana förväntningar ska man nog inte ha på sin förlossning – att vattnet går innebär nämligen inte alltid att du kommer föda på studs. Men en sak är säker; kontakta alltid förlossningsavdelningen när vattnet går!

Här kommer lite fostervatten-fakta:

 

Vattnet går utan efterföljande värkar

Detta är ovanligt, och händer för 6-12 procent av alla föder. Detta sker vid fullgången graviditet eller nära fullgången graviditet. När vattnet går medför det även ökad risk för infektioner och att navelsträngen kläms ihop. När detta sker ska mamman läggas in på sjukhus, och förlossningen kommer att sättas igång om inte värkarna börjar komma automatiskt.

 

Vattnet går för tidigt

Ibland händer det att vissa faktorer hos fostret eller mamman gör att vattnet går för tidigt under graviditeten. Om detta skulle inträffa måste man läggas in på sjukhus omedelbart.

 

Falskt fostervatten

När graviditeten är fullgången händer det ibland att den inre och yttre fosterhinnan blir separerade från varandra, och fostervattnet fyller då mellanrummet. Detta kan göra att vattnet går, trots att den inre fosterhinnan inte har brustit.

 

Fostervattenmängd och utseende

Genomsnittlig mängd fostervatten vid fullgången graviditet är ca 750 ml, men det kan variera kraftigt. Fostervattnets färg och konsistens ger indikationer på hur fostret mår, och det är därför viktigt att du berättar för barnmorskan hur vattnet såg ut om det gick hemma.

Färgen och karaktären är normalt sett snarlikt vanligt vatten, men kan ibland vara missfärgat. Detta kan betyda att fostret har utsatts för syrebrist och måste bli förlöst inom kort.

 

LÄS ÄVEN: Har du koll på dessa 7 punkter inför förlossnigen?