Förbered dig inför förlossningen

Förbered dig inför förlossningen

Det är bra att förbereda sig inför förlossningen både psykiskt och fysiskt. Om du är förberedd på vad som händer under förlossningen kan du lättare minnas den som en positiv och spännande upplevelse. Det finns många olika sätt att göra det på.

Även om det är bra att läsa om förlossningen och höra andra berätta om sina upplevelser så ska du alltid komma ihåg att lyssna till dig själv, och vad som känns viktigt för dig. Ingen förlossning är den andra lik. Detta är en fantastisk händelse i ditt liv, det blir en dag du aldrig kommer att glömma.

  • Läs så mycket du kan om förlossningsförloppet. Fundera över det som du har läst och prata med din partner om vad du känner. Finns det kanske något du eller din partner kan göra för att underlätta din förlossning?
  • Gå på visning. På sjukhusen erbjuder de ofta blivande föräldrar att gå på en visning. Det är jättebra att ha varit och besökt den förlossningsavdelning som du har tänkt föda på så du kan känna dig trygg när det är dags att föda.
  • Psykoprofylaxskurser – Här får du öva på andningstekniken och göra avslappningsövningar. Du får kunskap och förståelse om din kropp och förlossningsskedet. Din partner får även en bra inblick i hur det kommer att hjälpa till under förlossningen.
  • Prata med din partner om hur du känner inför förlossningen. Detta är viktigt för att han eller hon ska kunna ge dig sitt bästa stöd och kunna förstå dig.
  • Mental träning med en cd-skiva under de sista graviditetsveckorna. Lyssna varje dag på en CD med avslappningsövningar som gör att ditt självförtroende ökar när det gäller din förmåga att föda barn.
  • Förlossningsplan – Skriv en förlossningsplan om hur du önskar att din förlossning ska gå till. Finns det något du är rädd för eller är det kanske någon speciell smärtlindring du vill ha?

Källa: Mammapraktika skriven av Leni Söderberg