Föda med kejsarsnitt

Föda med kejsarsnitt

Det finns ofta flera olika typer av kejsarsnitt, planerat kejsarsnitt, akut kejsarsnitt och urakut kejsarsnitt. Varför man gör ett kejsarsnitt finns det flera olika orsaker till, här får du veta skillnaden mellan de olika kejsarsnitten.

Planerat kejsarsnitt

Förberedelser
Ett planerat kejsarsnitt görs vanligen sju till tio dagar innan beräknat födelsedatum. Dagarna innan snittet får de blivande föräldrarna komma till BB för att träffa personal som berättar hur snittet kommer att gå till. Man tar även förberedande blodprov på mamman. Vid planerade snitt får en anhörig vara med.

Timmarna innan snittet ska göras ska mamman fasta. Hon får inte äta eller dricka något. För att hon inte ska bli törstig får hon dropp med sockerlösning i armvecket eller på handryggen.

Snittet
Mamman får bedövning, antingen epidural eller spinalbedövning. Epiduralen börjar att värka efter ungefär 40 minuter och därefter är hon helt bedövad från bröstet ner till tårna. Spinalbedövning ges i en mindre dos men den verkar snabbare och även här är hon bedövad från bröstet till tårna. En minoritet av mammorna som får spinalbedövning drabbas av en huvudvärk som sitter i några dagar upp till några veckor efteråt.

Snittet som är ungefär 15-20 centimeter långt läggs i bukväggen ovanför blygdbenet. Vanligast är att snittet läggs på tvären, ett så kallat bikinisnitt. Men det kan även ibland läggas från naveln och nedåt. Det gör läkaren om det är bråttom eftersom det går fortare att lägga snittet på det sättet. Det sätts även en urinkateter för att hålla urinblåsan tom. Det blir då lättare att komma åt livmodern och minskar risken att skada urinblåsan.

När läkaren har gjort snittet öppnar man livmodern och suger bort fostervattnet, sedan lyfter man upp barnet som får komma upp på mammans bröst som vid en vaginal förlossning utan komplikationer så fort som möjligt. Pappan kan även här klippa av navelsträngen om han ber om det.

Akut kejsarsnitt

Förberedelserna är de samma som vid ett planerat snitt. Ett akut snitt räknas som akut efter det att förlossningen har startat. Oftast så sker det akuta snittet mellan 30 minuter och flera timmar efter det att ansvarig läkare har samtalat med de blivande föräldrarna om det. Vid ett akut snitt så blir mamman bedövad på samma sätt som vid planerat och kan därför vara vaken under operationen.

Urakut snitt - Katastrofsnitt

Ett urakut snitt/katastrofsnitt gör man när barnets eller moderns liv svävar i livsfara. Man hoppar över förberedelserna och söver mamman ganska omedelbart. Ett sådant snitt sker inom 15 minuter. För föräldrarna kan detta komma som en chock för de hinner inte förbereda sig mentalt och ingen anhörig får vara med inne i operations salen.

10 orsaker till kejsarsnitt

  • Sjukdomar hos mamman eller barnet
  • Störningar i värkarbetet
  • Att mamman har för trångt bäcken
  • Barnet får inget syre
  • Komplikationer med moderkakan
  • Sätesbjudning - Barnet ligger med rumpan ned
  • Mamman är extremt rädd för att föda vaginalt
  • Det går inte pga av tidigare komplikationer vid förlossning
  • Havandeskapsförgiftning
  • Tvillingar

Källa: vardguiden.se, netdoktor.se och kanalen.org