Gravid genom äggdonation

Gravid genom äggdonation

Sedan 2003 är äggdonation lagligt i Sverige. Varje år behöver ungefär 200 kvinnor äggdonation för att kunna föda barn.

Idag får endast heterosexuella par ta emot donerade ägg. Ni måste vara gifta eller sambo och du som kvinna får inte vara äldre än 39 år. Orsaker till att en kvinna inte har fungerande ägg kan vara:

  • Äggen är bortopererade på grund av tumör eller endometrios
  • Förstörda av strålning eller cellgifter
  • Äggstockarna kan ha slutat att fungera av ärftliga skäl

När en kvinna efter en utredning fått bekräftat att hennes ägg inte kan befruktas av spermier kan hon, tillsammans med sin partner, ansöka om att ta emot ägg från en äggdonator. Då görs tre prövningar och bedömningar utav er som föräldrar till det blivande barnet läs mer om det längre ner på sidan.

Behandling – Donatorn och du

Donatorn
Kvinnan som ska donera ägget genomgår en hormonbehandling under några veckor. Hennes menscykel synkroniseras med dig som ska ta emot ägget. Donatorns äggstockar undersöks med hjälp av ultraljud för att se hur många äggblåsor som har mognat. Äggblåsorna och äggen punkteras och sugs ut vid rätt tillfälle. Sedan befruktas äggen av mannens spermier i ett laboratorium.

Du
Du får först genomgå en testbehandling för att se om din livmoderslemhinna reagerar på hormonbehandling. Din kropp förbereds med östrogen och progesteron genom en hormonbehandling för att ett ägg ska kunna fästa i din livmoder. Ett av de befruktade äggen väljs ut och förs sedan in i din livmoder via en plastslang med hjälp av ultraljud. De andra äggen fryses ner och sparas i fem år om ni skulle vilja ha ett syskon.

Lämplighetsprövning

För att bli godkända som mottagare för äggdonation måste ni bedömas som lämpliga föräldrar. Normalt sett får varje kvinna två betalda försök eftersom resurserna är begränsade. I Stockholm görs äggdonationer på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Du som kvinna måste vara under 38 år och behandlingen ska gälla det första barnet.

Medicinsk bedömning

Ni testas för syfilis, HIV och hepatit B och C sex månader före donationen och strax innan. En provrörsbefruktning får bara göras om det inte finns någon risk att smitta förs över till kvinnan eller barnet.

Psykologisk och social bedömning

En läkare och beteendevetare testar om ni är psykologiskt och socialt lämpliga som föräldrar. De utreder om ni:

  • längtar efter och uppriktigt önskar er barn.
  • kan emotionellt, praktiskt, socialt och rättsligt acceptera det blivande barnet som ert eget.
  • har en stabil och bestående relation.
  • har förmågan att vårda och uppfostra ett barn.
  • berättar för barnet i lämplig ålder hur han eller hon har kommit till.
  • är införstådda med eventuella funderingar och problem som både barnet och föräldrarna kan uppleva kring att bara pappan är biologisk förälder.

Donatorn och du som mamma bör likna varandra

När ni har blivit godkända som mottagare av ägget söker man en lämplig donator. Man försöker då se till att er donator och du som mamma har ungefär samma ögonfärg, hårfärg och hudfärg. Eftersom det tyvärr är brist på äggdonatorer i Sverige är det inte alltid lätt att matcha fullt ut. Du som mottagande mamma blir mamma genom att du undertecknar ett godkännande som innebär att du på alla juridiska sett blir mamma till barnet. Ni och donatorn är helt anonyma för varandra.

Källa: Vårdguiden

Har du svårt att bli gravid? Träffa andra i samma situation i vårt forum!

Kommentarer

hej kan en syster på donera ägg? Mia

Min högt älskade syster donerade ägg inte bara till mig utan även till en anonym kvinna.