Så vet du om du har fått havandeskapsförgiftning

Så vet du om du har fått havandeskapsförgiftning

Av alla gravida kvinnor är det ungefär 2 procent som får någon form av havandeskapsförgiftning. Havandeskapsförgiftning är när blodtrycket stiger och protein läcker ut i urinet. Tack vare mödravårdcentralens regelbundna kontroller kan detta upptäckas i tid.

Det vanligaste är att sjukdom visar sig under den senare hälften av graviditeten och är mycket sällsynt före vecka 24. Sjukdomen kan gradvis utvecklas eller komma snabbt på några få timmar. Havandeskapsförgiftningen försvinner vanligtvis två veckor efter förlossningen.

Har du fått havandeskapsförgiftning är vila den bästa behandlingen för dig och din kropp.
 

Så påverkar sjukdomen fostret

Tillväxten hos fostret kan försämras eftersom näringstillflödet minskar. Sjukdomen kan vara livshotande, men detta sker i mycket sällsynta fall. Om du är orolig så kan du fråga din barnmorska, kontroller som ni gör med blod och urin visar om du har havandeskapsförgiftning.

Symtom
Symtom på havandeskapsförgiftning är snabb viktökning, svullna händer, fötter och ansikte. högt blodtryck och äggvita i urinen är tydliga symtom på havandeskapsförgiftning.

De flesta gravida kvinnor svullnar upp på kroppen under graviditeten, det viktiga är att svullnaden gått ner över natten. Om din svullnad inte går ner bör du kontakta läkare.

Kontakta din mödravårdscentral om du har flimmer för ögonen, huvudvärk och smärta i övre delen av buken är tecken på allvarligare typ av havandeskapsförgiftning.

Havandeskapsförgiftningen kan leda till hjärnblödning, koma, hjärtsvikt, lungödem, bestående njurskada eller koagulationsrubbningar. Men denna allvarliga form är sällsynt.


LÄS ÄVEN: Ovanliga gravidsymptom

 

8 punkter som ökar risken för havandeskapsförgiftning

 • du är förstföderska
 • du haft havandeskapsförgiftning tidigare
 • du ska föda två eller flera barn
 • högt blodtryck
 • din mamma hade havandeskapsförgiftning
 • fetma
 • kronisk njursjukdom
 • diabetes
 • äggdonation

För att förebygga havandeskapsförgiftning kan du kontrollera ditt blodtryck samt urinen hos barnmorskan. Om du har för höjt blodtryck bör du vila och ta det lugnt. Sluta röka, om du gör det.

Kontakta 1177 Vårdguiden och prata med en sköterska om du känner dig orolig.
 

Så behandlar du havandeskapsförgiftning

 • Vila – Ta det lugnt och vila. Det är inte ovanligt att man blir sjuskriven och ibland även inlagd på sjukhus för att få vila ordentligt.
 • Blodtryckssänkande medel – Minskar risker för komplikationer hos dig.
 • Förlossning – Om du skulle bli sämre eller om fostret påverkas så kan du bli igångsatt eller förlöst med kejsarnsnitt.
   

LÄS ÄVEN: 8 gravidmyter som inte stämmer
 

Källa: Vårdguiden.se