Tecken på missfall

Tecken på missfall

Det vanligaste är att missfallet sker före gravid vecka 12, man brukar säga att de 12 första veckorna är mest kritiska och många gravida är oroliga under hela den perioden och letar tecken på missfall.

Ett befruktat ägg kan stötas ut från livmodern om det inte fastnar. Det sker genom att du får en blödning som en något försenad mens. Du kanske inte ens hinner märka att du varit gravid.

Vanliga orsakerna vid missfall:

  • ägget inte har utvecklats som det ska
  • du kan ha hormonrubbningar
  • det finns sjukdomar i livmodern
  • fostret är missbildat

Utomkvedshavandeskap
Ägget kan fastna och växa i äggledaren istället för i livmodern. Om ägget fastnar upptäcks det tidigt då fostret inte får någon plats att växa. Detta kan ske hos kvinnor som har haft äggledarinflammation.

Tecken på utomkvedshavandeskap är svåra buksmärtor och blödningar från underlivet. Om du är gravid och får starka smärtor i magen eller underlivet ska du söka akut vård.

Utomkvedshavandeskapet upptäcks inom två månader efter befruktningen och inträffar vid ungefär en procent av alla graviditeter.

Källa: Vårdguiden.se