Därför är dina järnförråd viktiga även efter barnet är fött

Därför är dina järnförråd viktiga även efter barnet är fött

Oavsett om nyföddhetsperioden upplevs som en barnlek som är fylld av rosenskimrande lycka för vissa så kan den för andra nyförlösta mammor vara så utmattande och psykiskt påfrestande att det till en början kan vara svårt att känna glädje.

 


10 procent drabbas av förlossningsdepression


För vissa (ca. 10 %) av de nyförlösta kvinnorna innebär nedstämdheten till och med en så kallad förlossningsdepression.

En förlossningsdepression kan yttra sig genom humörsvämningar, ovilja att vara social samt svårighet att känna glädje. Man kan också få svårare att koncentrera sig och uppleva hopplöshetskänslor.

Det finns flera olika teorier till varför en förlossningsdepression uppstår, och sannolikt finns det inte en enda orsak utan flera olika bidragande orsaker.
 


Låga järnförråd ökar risken för förlossningsdepression


I en nyligen publicerad studie gick forskare igenom 17 olika studier i syfte att bland annat undersöka hur järnförråden påverkar risken att drabbas av en förlossningsdepression. Forskarna konstaterade att flera studier kopplat låga järnförråd till risken för en förlossningsdepression. Det intressanta var dock att det inte var järnförråden under graviditeten som tycktes ha betydelse för risken för att utveckla en förlossningsdepression, utan det var järnförråden som kvinnan hade efter förlossningen som tycktes ha betydelse. Och det kan ju tyckas logiskt, eftersom kvinnan vid och efter förlossningen genomgår en förväntad blödning som innebär en förlust av järn.

Det kan därför vara klokt att fortsätta äta en järnrik kost även efter att barnet har fötts. Och för dig som inte får i dig en järnrik kost, men vet om att du har små järnförråd, kan med fördel stötta din kost med ett järntillskott.

Sideral Forte® är ett järntillskott som är både skonsamt och har ett mycket effektivt upptag. Och som du kan ta när som helst, i samband med måltid eller på fastande mage. Tål du inte vanliga järntabletter som består av järnsulfat så har en nyligen publicerad studie visat att de allra flesta ändå tolererar Sideral Forte® väl. Med hjälp av det patenterade fetthöljet i Sideral Forte® så skyddas nämligen tarmen från det retande järnet som kan irritera tarmslemhinnan genom att bilda fria radikaler. Därmed kan du på ett enkelt och skonsamt sätt fortsätta stötta din kost med järn i det fall du har små järndepåer efter den järnkrävande graviditeten och förlossningen. Läs mer om Sideral Forte® här!

 

I samarbete med Renapharma

 

Referenser:

  1. A Wassef et al. Anaemia and depletion of iron stores as risk factors for postpartum depression: a literature review. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, Januari, 2018.
  2. Wesström J. Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott. Läkartidningen, 2015. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/03/Kvinnor-i-fertil-alder-behover-ofta-jarntillskott/