Annons:

 
Utsätter du magen för onödigt ont och fria radikaler när du äter järntabletter?

Utsätter du magen för onödigt ont och fria radikaler när du äter järntabletter?

Under graviditeten ökar behovet av järn vilket gör att många gravida kvinnor rekommenderas att äta järntillskott för att tillgodose det växande fostret med nödvändigt järn. Ett problem är dock att så många som hälften upplever magbesvär vid intag av järntabletter. Men vad många inte vet är att det finns en lösning för de allra flesta och som dessutom skonar magen från oönskade fria radikaler.

 

Ökat behov av järn under graviditeten

Från och med graviditetsvecka 14 ökar behovet av järn kraftigt och det är som störst strax före förlossningen. Järn behövs bland annat för en normal utveckling av fostrets hjärna men också för att förbereda den gravida kvinnan på den kommande förlossningen som innebär en förväntad blodförlust.1

Då endast hälften av alla gravida kvinnor har tillräckligt med järn i förråden för att täcka fostrets och sitt egna järnbehov rekommenderas många att äta järntillskott. Det beror på att det kan vara svårt att få i sig tillräckligt med järn via endast maten om man från början av graviditeten har små järnförråd.1

 

Magbesvären orsakas av fria radikaler

Även om en del kvinnor slutar att ta järntabletterna på grund av magbesvären är det många som väljer att bita ihop och fortsätta med järntabletterna trots besvären då järn är nödvändigt för det växande fostrets normala utveckling.

Att magbesvär är vanligt vid intag av järntabletter är det många som känner till, men att magbesvären orsakas av att järnet bildar oönskade fria radikaler* som kan irritera tarmen är det färre som vet. Fria radikaler är små laddade partiklar vars bildning stimuleras av järn och som kan ha en potentiell negativ inverkan på cellerna i tarmen. Järn är nämligen en så kallad prooxidant som stimulerar till bildningen av fria radikaler till skillnad från dess motsats, antioxidant, som oskadliggör och neutraliserar fria radikaler.2,6

 

Ett effektivt järntillskott som skyddar magen

Sideral Forte minimerar risken för fria radikaler i tarmen och du slipper bita ihop

Nu finns Sideral Forte® som är den senaste generationens järntillskott, där järnet ligger inbäddat i ett fetthölje. Det patenterade fetthöljet minimerar risken för att tarmen kommer i kontakt med det retande järnet och därmed utsätts för fria radikaler som kan irritera tarmslemhinnan och ge upphov till magbesvär av olika slag. Fetthöljet i Sideral Forte® gör att de allra flesta som inte tål vanliga järntabletter bestående av järnsulfat tolererar Sideral Forte Forte® väl. 2,5

Järnet i Sideral Forte® absorberas effektivt i tarmen

Sideral Fortes fetthölje bidrar även till att järnet i Sideral Forte® (30 mg) tas upp tre gånger så effektivt som samma mängd av vanliga järnsalter (järnsulfat). Det innebär att järnet i Sideral Forte® inte behöver innehålla lika mycket järn som andra järntillskott.4

Risker med små järnförråd under graviditeten

Små järnförråd under graviditeten ökar risken för symtom associerade med järnbrist så som trötthet men det innebär även sämre chanser för den gravida kvinnan att tolerera blödningar i samband med och efter förlossningen.1

Om järnbrist leder till tömda järnförråd utvecklas med tiden blodbrist som innebär att blodvärdet sjunker under normalvärdet. Järn- och blodbrist kan bland annat öka risken för missfall och för att barnet föds för tidigt.1

För att undvika riskerna kopplade till små järnförråd kontrolleras blod- och järnvärdet på alla gravida kvinnor i Sverige under den tidiga graviditeten. Ligger den gravida kvinnan för lågt i sitt järnvärde rekommenderas ofta att kvinnan kompletterar sin kost med ett järntillskott.1

Tack vare den nya generationens järntillskott, Sideral Forte®, finns det numera goda förutsättningar för de allra flesta kvinnor i behov av mer järn att komplettera sin kost på ett skonsamt och enkelt sätt utan att utsätta tarmen för oönskade fria radikaler.3,5

*Fria radikaler är små laddade partiklar vars bildning kan stimuleras av järn i tarmen. Fria radikaler kan påverka våra celler negativt. Med hjälp av antioxidanter från exempelvis frukt och bär kan dock fria radikaler neutraliseras. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Artikeln i korthet:

1. Järnbehovet är ökat under graviditet på grund av att fostret behöver järn för sin normala tillväxt och på grund av de fysiologiska förändringar som den gravida kvinnan genomgår för att förbereda sig för den kommande förlossningen.

2. Magbesvär vid intag av järntillskott är vanligt och beror på att järnet skapar fria radikaler som retar magen. Magbesvären gör att många gravida kvinnor inte kan ta sina järntillskott.

3. I järntillskottet Sideral Forte® ligger järnet inbäddat i ett patenterat fetthölje. Därmed skonas magen från det retande järnet och därmed också från oönskade fria radikaler. De flesta kvinnor som inte tål vanliga järntabletter tolererar Sideral Forte®.

Läs mer här

 

I samarbete med Renapharma

 

Referenser:

1. Wesström J. Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott. Läkartidningen, 2015

2. Tolkien et al. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults:A Systematic Review and MetaAnalysis. Plos One, February 20, 2015.

3. Parisi et al. J Matern Fetal Neonatal Med. Effects of different regimens of iron prophylaxis on maternal iron status and pregnancy outcome: a randomized control trial. Online 1-6, 2016.

4. Brilli et al. Sucrosomial® Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. Volume 128, December 2, 2016.

5. Nutrients 2018, 10, 330; doi:10.3390/nu10030330.

6. Lund et al. Oral ferrous sulfate supplements increase the free radical–generating capacity of feces from healthy volunteers. Am J Clin Nutr 1999;69:250–5.

 

Annons: