RS-virus hos spädbarn

RS-virus hos spädbarn

RS-virus hos spädbarn börjar ofta med förkylning. I Sverige har vi RS-virus utbrott varje år, vanligen mellan oktober och april månad. Följ våra råd för att minska risken för att att ditt barn smittas.

Alla barn har i stort sett haft en RS-virusinfektion efter 2-3 års ålder. För en del yttrar den sig i en förkylning men för riskgrupperna nyfödda och äldre människor kan den orsaka besvärliga luftvägsinfektioner och lunginflammation.

Symtom på RS-virusinfektion

Spädbarn

  • Sakta ökande trötthet
  • Minskad aptit
  • Feber är vanligt men ej dominerande symtom
  • Hosta som påverkar andningen
  • Ibland pipande andning

Hostan är slemmig, barnet sväljer slemmet och kräks sedan upp det vilket är ett normalt sätt för dem att få bort rikligt slem från luftvägarna.

Inkubationstiden för en RS-virusinfektion är tre till sex dygn. Undersökning görs med läkare där prover tas på barnets snor i näsan.

Efter fyra till sex dagar blir infektionen jobbigare med ansträngd och väsande andning. Precis efter att barnet har sovit är hostan som värst då slemmet har samlats i de nedre luftvägarna. Barnet kan ha svårt att få i sig tillräckligt med näring och vätska.

Sök vård:

Blir sjukdomen allvarligare och ditt barn får vätskebrist, snabb och rosslande andning eller blir blek och slö är det dags att söka vård. Tecken på vätskebrist är slöhet, minskad urinproduktion samt viktnedgång. Minst två tunga kissblöjor ska bytas per dygn.

Läs mer om RS-virus

Minska risken för smitta hos spädbarn

  • Undvik kontakt med förkylda personer
  • Undvik barnkalas och andra folksamlingar
  • Var noga med handhygien - tvätta nog med tvål och vatten

Smittskyddsinstitutet om RS-virus

Vid det första infektionstillfället får drygt en fjärdedel av barnen tecken på lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit). De flesta av infektionerna läker ut på en–två veckor. Hos 1–2 procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att sjukhusvård krävs. RSV kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, ofta med måttliga till svåra övre luftvägssymtom, men svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, främst bland äldre eller patienter med nedsatt hjärt- /lungfunktion eller immunförsvar.

Vid mild infektion krävs inte någon specifik behandling. Svåra luftvägssymtom kan kräva behandling med syrgas, och t.o.m. respiratorbehandling.

Källa: VårdguidenSmittkskyddsinstituet

Har ditt barn haft RS-virus? Dela med dig nedan!