Träning för gravida

Träning för gravida

Träning och fysisk aktivitet när du väntar barn är bra och kan ge dig en piggare graviditet och en smidigare förlossning. Men all träning måste ske på dina villkor och med respekt för omvälvningarna i din kropp.

Bild: Mikael Gustavsen

Här får du som väntar barn en massa bra tips om träning och hälsa av Maria Wigbrant. Hon är sjuksköterska och träningsinstruktör och författare till boken Stark, glad, gravid – träning för dig som väntar barn.

 


Bild: Mikael Gustavsen

Träning och hälsa under graviditeten

Författarna till boken Stark, glad, gravid besvarar dina frågor om träning och hälsa under graviditeten.

Läs mer


Träning under graviditetens tre trimestrar

Här får du några förslag på övningar som passar bra under graviditetens tre olika trimestrar. I boken Stark, glad, gravid hittar du fullständiga träningsprogram för graviditetens olika skeden och för att komma igång igen efter förlossningen.

Läs mer

Bild: Mikael Gustavsen


Bild: Mikael Gustavsen

Varningstecken

Om du skulle uppleva något av nedanstående fenomen så avbryt träningen direkt och kontakta
din barnmorska eller en läkare.

Läs mer


Upp i vikt – och sedan ner

Under graviditeten sker en naturlig viktökning med i genomsnitt 1,3 kilo per månad under de första tre månaderna. Därefter går kvinnor som väntar barn i snitt upp ett halvt kilo per vecka.

Läs mer

Bild: Mikael Gustavsen


Bild: Mikael Gustavsen

Så tränar du bäckenbotten

Bäckenbottenmuskulaturen behöver du träna under hela graviditeten och efter förlossningen, ja egentligen hela livet.

Läs mer


Börja träna igen efter förlossningen

Som när det gäller allt annat är det oerhört individuellt när det är lämpligt att börja träna igen efter en förlossning.

Läs mer

Bild: Mikael Gustavsen


Bild: Mikael Gustavsen

Frekvens – hur ofta?

Det är svårt att ge exakta rekommendationer gällande hur ofta du som är gravid bör träna. American College of Sports Medicines, som bedriver merparten av de studier som görs av graviditet och träning, rekommenderar regelbunden träning 30 minuter om dagen. Med fysisk aktivitet menas att åtminstone bli något ansträngd.

Läs mer


Borgskalan – en hjälp att känna själv

Borgskalan är en skattningsskala som används för att subjektivt mäta intensiteten i träningen. Det är alltså din upplevelse av hur intensiv träningen känns som styr var i skalan du ligger.

Läs mer

Bild: Mikael Gustavsen


Utdrag ur boken Stark, glad, gravid – träning för dig som väntar barn.