Urinvägsinfektion och graviditet – vanligaste frågorna

Urinvägsinfektion och graviditet – vanligaste frågorna

Som gravid har man en ökad risk för att få urinvägsinfektion. Det beror på att urinvägarna vidgas under graviditeten och gör att urinet rinner långsammare, det i sin tur gör att bakterier lättare växer i urinröret. Det är inte alltid man har symtom men som gravid behöver man behandling ändå. 

Vilka är symtomen på urinvägsinfektion?

Symtom som behöva kissa ofta och sveda när man kissar är vanligt vid urinvägsinfektion oavsett man är gravid eller inte. Man kan även ha ont i nedre delen av magen, känna sig febrig och det kan synas lite blod i urinen. Det är dock inget måste och ibland har man inga symtom alls. Då kallas det för asymtomatisk urinvägsinfektion. Som gravid är det också vanligt att man får mer sammandragningar i samband med en infektion i urinvägarna och ibland är det det enda symtomet. Om du har mycket sammandragningar eller mer än vanligt bör du kontakta din barnmorska för att utesluta urinvägsinfektion.
 

Vart ska man vända sig?

I första hand kan man vända sig till sin barnmorska om man tror att man har urinvägsinfektion. Det går även att kontakta sin vårdcentral dagtid eller jourmottagning om det är under kvällstid eller på helgen. I enstaka fall kan man komma till sjukhus på kontroll för misstänkt urinvägsinfektion. Detta om man har mycket sammandragningar som gör att andra orsaker behöver uteslutas, exempelvis risk för förtidig förlossning. Det kan också vara att man har hög feber och då behöver man utesluta att bakterierna har spridit sig längre upp i urinvägarna, en så kallad njurbäckeninflammation. 
 
 

Hur behandlar man urinvägsinfektion under graviditet?

Eftersom en infektion i urinvägarna orsakas av bakterier är behandling med antibiotika det som är aktuellt. Man lämnar ett kissprov som personalen tar en urinsticka på för att se tecken på infektion, som till exempel vita blodkroppar eller blod i urinet. Sedan skickas urinet på odling för att bestämma vilken typ av bakterie det rör sig om som orsakar infektionen. Därefter sätts man in på antibiotika. Man väljer en typ av antibiotika som inte påverkar barnet i magen. 
 

Är det farligt för barnet?

Själva urinvägsinfektion i sig är inte farlig för barnet, förutsatt att det behandlas i tid. Gravida ska alltid få behandling för sin urinvägsinfektion även om man inte har symtom. Detta eftersom risken för njurbäckeninflammation är högre hos gravida vilket i sin tur ökar risken för att bakterierna sprider sig till blodet. Då ökar risken för förtidig förlossning som är en risk för barnet.
Om den gravida har GBS bakterier i urinen oavsett om den har gett upphov till infektion eller inte vill man alltid ge antibiotika. Om bakterien inte försvinner utan finns kvar vill man behandla med antibiotika även under förlossningen. Det gör man för barnets skull eftersom hen annars riskerar att smittas av GBS bakterien vid födseln. 
 
 
Texten är skriven av Rebecca Nillson, leg. barnmorska
Har du några frågor till Rebecca? Maila till rebecca.nilsson@lifeofsvea.se
 
Bildkälla: Phairin Theekawong/Shutterstock
 
Läs mer om GBS hos 1177.