Medicinsk ordlista – perfekt för att tolka din förlossningsjournal

Medicinsk ordlista – perfekt för att tolka din förlossningsjournal

Efter förlossningen vill många läsa sin journal men det kan vara svårt att hänga med i vad allt betyder. Här är en bra ordlista att använda för att tolka journalen.

 

Aktiv fas - Förlossningen är igång

Amniohook - Ett redskap barnmorskan använder för att ta hål på fosterhinnorna
 
Amniotomi - Ta hål på hinnorna så fostervattnet går
 
Ansiktsbjudning - Barnet bjuder sig med ansiktet först i bäckenet
 
Apgar - Bedömning av hur barnet mår 1, 5 och 10 minuter efter födseln
 
Asfyxi - Syrebrist
 
Avnavling - Navelsträngen klipps 
 
Avslag - Blödning från livmodern efter förlossningen, pågår i ca 6 veckor
 
Bäckenbotten - Hud och muskler som utgör botten av bäckenet
 
Doula - Stödperson under förlossningen som ej har medicinskt ansvar
 
Duplex - Tvillingar
 
Episiotomi/Perineotomi - Klipp i mellangården i samband med förlossningen
 
Fontanell - Öppning i barnets skallben, finns en stor och en liten 
 
Fostersvulst - Svullnad på barnets huvud som kan uppkomma under förlossningen
 
Framstupa kronbjudning - Det vanligaste sättet för bebisen att födas vid vaginal förlossning. Barnet har ansiktet mot den födandes ryggsida när det föds fram
 
Gestationsvecka - Graviditetsvecka
 
 
Havandeskapsförgiftning/Preeklampsi - En komplikation under graviditeten som innebär högt blodtryck och äggvita i urinen. Varierar i svårighetsgrad 
 
Hinnsvepning - Med ett finger försöker barnmorskan lossa fosterhinnorna från livmoderns nedre del, görs av en barnmorska för att stimulera fram värkar
 
Hypertoni - Högt blodtryck
 
Induktion - igångsättning av förlossning
 
Initialblödning - En ofarlig blödning när förlossningen startar upp
 
Fluor - flytning
 
Fundus - övre delen av livmodern
 
Kontraktioner - Sammandragningar/värkar
 
Labia - Blygdläppar
 
Laktat - Mjölksyra som mäts i barnets blod för att se om barnet är stressat under förlossningen
 
Latensfas - Oregelbundna sammandragningar när förlossningen startar upp
 
Mekonium - Barnets första bajs
 
Oxytocin - Kroppens mår bra hormon. Behövs bland annat för att framkalla värkar
 
Pannbjudning - Barnet bjuder sig med pannan först i bäckenet
 
Perinealskydd - Barnmorskan skyddar med sina händer i den födandes mellangård när barnet föds för att minska risken för stora bristningar
 
Perineum - Mellangården
 
Placenta - Moderkaka
 
Postpartum - Efter förlossningen
 
Prematur -  För tidig, i samband med förlossning innan vecka 37+0
 
Proteinuri - Äggvita i urinen, förekommer vid havandeskapsförgiftning
 
Råmjölk/Kolostrum - Den första mjölken
 
Sectio - Kejsarsnitt
 
Sfinkterruptur - Bristning i mellangården och ändtarmsmuskeln
 
Skalpblodprov - Tas på barnets huvud under förlossningen för att näta laktat/mjölksyra
 
Skalpelektrod - Tunn sladd som fästs på barnets huvud/skalp för att mer exakt kunna mäta fosterljud under förlossningen
 
Skulderdystoci - Komplikation i samband med förlossningen, barnets axel fastnar under blygdbenet/symfysen
 
Slempropp - Slemansamling i livmoderhalsen under graviditeten, fungerar som ett skydd under graviditeten
 
Spekulumundersökning - En gynundersökning med instrument för att lättare se livmodertappen
 
Spinae - Bäckenets trängsta punkt, används för att bedöma hur långt ner i bäckenet barnet har kommit under förlossningen
 
Symfysen - Blygdbenet
 
Sätesbjudning - Barn som ligger med rumpan först ner i bäckenet
 
Teckningsblödning -  Blödning från modermunnen under förlossningens aktiva fas. Normalt och ofarligt
 
Uterus - Livmoder
 
Uterusruptur - En komplikation där livmodern brister under värkarbetet
 
Vidöppen bjudning - Barnet bjuder sig med ansiktet upp mot den födandes mage
 
Värksvaghet - Värkarna och livmoderns sammandragningar är svaga och förlossningsarbetet går inte framåt
 
Överburenhet - Graviditeten har nått vecka 42+0
 
 
 
 
 
Texten är skriven av Rebecca Nilsson, leg. barnmorska
Har du några frågor till Rebecca? Maila rebecca.nilsson@lifeofsvea.se
 
Bildkälla: Blue Planet Studio/Shutterstock